POWIATOWY TURNIEJ STRZELECKO-OBRONNY

29 września w Zespole Szkół Rolniczych odbył się „Powiatowy Turniej Strzelecko- Obronny” dla klas VIII szkół podstawowych. Turniej objęty został honorowym patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty,  Komendy Powiatowej Policji w Prudniku. Gospodarzami turnieju byli uczniowie klas mundurowych, nauczyciele ZSR. Celem imprezy jest popularyzowanie wśród młodzieży szkół podstawowych idei klas mundurowych jako oferty edukacyjnej, a także kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Ponadto propagowanie wśród młodzieży sprawności fizycznej, zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań oraz umiejętności obronnych w zakresie: strzelania z broni pneumatycznej, rzutu granatem.

Uczestnicy rywalizowali w następujących kategoriach:

 1. Strzelanie bezogniowe z karabinka pneumatycznego.
 2. Tor sprawnościowy
 3. Rzut granatem treningowym –  do celu.
 4. Test z przepisów ruchu drogowego (przeprowadzany przez funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Prudniku).

W turnieju wzięło udział 10 drużyn z następujących szkół:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szybowicach
 6. Szkoła Podstawowa w Łące Prudnickiej
 7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Moszczance
 8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie
 9. Szkoła Podstawowa w  Lubrzy
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3.

W przerwie rywalizacji można było obejrzeć stanowisko informacyjne przygotowane przez przedstawicieli  WCR z Kędzierzyna Koźla .

W przerwie w oczekiwaniu na wyniki rywalizacji uczniowie klas hotelarskich częstowali uczestników ciastem i herbatką.

Miejsca na podium zajęły drużyny:

I  miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny w Moszczance

II Szkoła Podstawowa w  Lubrzy Szkoła

     Podstawowa w Łące Prudnickiej

III Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

Po zakończonym turnieju Opolski Wicekurator Oświaty, przedstawicielka  Powiatowej  Policji w Prudniku i Dyrektor ZSR rozdali zwycięskim drużynom nagrody rzeczowe. Przyznano także nagrodę indywidualną dla najlepszego strzelca Turnieju. Turniej uwieńczono pamiątkowymi zdjęciami.